36 bộ dữ liệu tìm thấy cho ""

Lĩnh vực: Vui chơi giải trí

Kết quả lọc
 • 1The Classic Pub - NGUYET VONG LAU

  cập nhật ngày 12/14/2023 12:00:00 AM

  The Classic Pub - NGUYET VONG LAU
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: Giải trí
  Địa chỉ: 42 Đường Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0822686811, Hotline:
 • 2The Balcony Speakeasy Bar

  cập nhật ngày 12/14/2023 12:00:00 AM

  The Balcony Speakeasy Bar
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: Giải trí
  Địa chỉ: 2a Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0586857954, Hotline:
 • 3Beeppub

  cập nhật ngày 12/14/2023 12:00:00 AM

  Beeppub
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: Giải trí
  Địa chỉ: 11A Đ. Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng,Việt Nam
  Điện thoại: 0567495555, Hotline:
 • 4The Roof by Banla Dalat

  cập nhật ngày 12/14/2023 12:00:00 AM

  The Roof by Banla Dalat
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: Giải trí
  Địa chỉ: 47 Đ. Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633633777, Hotline:
 • 5Nhà Hàng & Bar Monaco

  cập nhật ngày 12/14/2023 12:00:00 AM

  Nhà Hàng & Bar Monaco
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: Giải trí
  Địa chỉ: 156 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0941239999, Hotline:
 • 6Rain Nightclub Dalat

  cập nhật ngày 12/14/2023 12:00:00 AM

  Rain Nightclub Dalat
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: Giải trí
  Địa chỉ: 01 Đường Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633702697, Hotline:
 • 7First Step Bar

  cập nhật ngày 12/14/2023 12:00:00 AM

  First Step Bar
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: Giải trí
  Địa chỉ: 17 Đ. Phạm Hồng Thái, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0932959992, Hotline:
 • 8Mizu Bar Dalat

  cập nhật ngày 12/14/2023 12:00:00 AM

  Mizu Bar Dalat
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: Giải trí
  Địa chỉ: 4 Đ. Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0975281179, Hotline:
 • 9Ci Cocktail Bar

  cập nhật ngày 12/14/2023 12:00:00 AM

  Ci Cocktail Bar
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: Giải trí
  Địa chỉ: 31 Đường Trương Công Định, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0948246812, Hotline:
 • 10On The Rocks Cocktail Bar

  cập nhật ngày 12/14/2023 12:00:00 AM

  On The Rocks Cocktail Bar
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: Giải trí
  Địa chỉ: Tầng hầm, 69 Đường Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0326001088, Hotline: