31 bộ dữ liệu tìm thấy cho ""

Lĩnh vực: Vận tải

Kết quả lọc
 • 1CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4931:Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
  Địa chỉ: Số 62, Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633 518 519 - 0912 080 871, Hotline: 02633 518 519 - 0912 080 871
 • 2CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH TRUNG DŨNG LÂM ĐỒNG

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH TRUNG DŨNG LÂM ĐỒNG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4932:Vận tải hành khách đường bộ khác
  Địa chỉ: Số 10 khu Ba Đình, Thị Trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 978162779, Hotline: 978162779
 • 3CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC BẢO LÂM ĐỒNG

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC BẢO LÂM ĐỒNG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  Địa chỉ: Số 17, Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 063 3821830, Hotline: 063 3821830
 • 4CÔNG TY TNHH MINH ANH NAM

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH MINH ANH NAM
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  Địa chỉ: Số 56/34E, Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0933 816152, Hotline: 0933 816152
 • 5CÔNG TY TNHH NGUYÊN MINH KHOA

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH NGUYÊN MINH KHOA
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  Địa chỉ: Số 162, Trần Bình Trọng, Xã Lộc Thanh, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633 865 262, Hotline: 02633 865 262
 • 6CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LÝ NĂNG DŨNG

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LÝ NĂNG DŨNG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  Địa chỉ: Số 05 thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0633657372-0918011682, Hotline: 0633657372-0918011682
 • 7CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂM XUÂN

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂM XUÂN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  Địa chỉ: Số 11/5, Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0976 161611, Hotline: 0976 161611
 • 8CÔNG TY TNHH HỒ BO

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH HỒ BO
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  Địa chỉ: Số 283 đường 2/4, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633 622 999, Hotline: 02633 622 999
 • 9CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG VINH PHÁT

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:30 PM

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG VINH PHÁT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  Địa chỉ: 30 Nguyễn Thái Học, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0985 009798, Hotline: 0985 009798
 • 10CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ VẬN TẢI ĐINH VY VÂN

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:30 PM

  CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ VẬN TẢI ĐINH VY VÂN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4932:Vận tải hành khách đường bộ khác
  Địa chỉ: Số E2 Khu quy hoạch dân cư Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 633900792, Hotline: 633900792