881 bộ dữ liệu tìm thấy cho ""

Lĩnh vực: Ngành nghề khác

Kết quả lọc
 • 1CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CAO NGUYÊN LÂM VIÊN

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CAO NGUYÊN LÂM VIÊN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  Địa chỉ: Số 60 Duy Tân, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 063 3722772, Hotline: 063 3722772
 • 2CÔNG TY TNHH DƯƠNG NAM PHONG

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH DƯƠNG NAM PHONG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4741:Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  Địa chỉ: Số 327C, Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 063 3587758, Hotline: 063 3587758
 • 3CÔNG TY TNHH LÝ KIÊN

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH LÝ KIÊN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  Địa chỉ: Số 60A, Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: , Hotline:
 • 4CÔNG TY TNHH TM-DV-SX LINH TÂM ANH

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH TM-DV-SX LINH TÂM ANH
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4212:Xây dựng công trình đường bộ
  Địa chỉ: Tổ 1, Thôn Bắc Hội, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0918 449 165, Hotline: 0918 449 165
 • 5CÔNG TY TNHH DŨNG LAN LÂM ĐỒNG

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH DŨNG LAN LÂM ĐỒNG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4632:Bán buôn thực phẩm
  Địa chỉ: Thôn 1, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 972782949, Hotline: 972782949
 • 6CÔNG TY TNHH TÂM HIỆP TÂM

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH TÂM HIỆP TÂM
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 2392:Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
  Địa chỉ: Thôn 3, Thị Trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0913 766111, Hotline: 0913 766111
 • 7CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRÌ

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRÌ
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  Địa chỉ: Số 05A Yên Thế, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 063 3979063 - 0913 607538, Hotline: 063 3979063 - 0913 607538
 • 8CÔNG TY TNHH GÀ TRỐNG

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH GÀ TRỐNG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  Địa chỉ: Số 24, Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: , Hotline:
 • 9CÔNG TY TNHH KHÚC GIA THÀNH

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH KHÚC GIA THÀNH
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  Địa chỉ: Thôn Quảng Bằng, Xã Phi Tô, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0978 194 424, Hotline: 0978 194 424
 • 10CÔNG TY TNHH THƯỢNG ĐỈNH ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 11/21/2023 5:07:31 PM

  CÔNG TY TNHH THƯỢNG ĐỈNH ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4633:Bán buôn đồ uống
  Địa chỉ: Số 104, đường 3 Tháng 2 , Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 063.3997559 - 0987856758, Hotline: 063.3997559 - 0987856758