200 bộ dữ liệu tìm thấy cho ""

Lĩnh vực: Cơ sở lưu trú

Kết quả lọc
 • 1CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MÂY LAM CHIỀU

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:10 PM

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MÂY LAM CHIỀU
  Trạng thái: Tạm ngừng hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Thửa 46-52 tờ bản đồ số 6, đường An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0987 042 739, Hotline: 0987 042 739
 • 2CÔNG TY TNHH THÁI PHIÊN A

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:35 PM

  CÔNG TY TNHH THÁI PHIÊN A
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5590:Cơ sở lưu trú khác
  Địa chỉ: 15/20 đường Nguyễn Khuyến, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0949 608 503, Hotline: 0949 608 503
 • 3CÔNG TY TNHH VINH TRÀNG AN A

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:35 PM

  CÔNG TY TNHH VINH TRÀNG AN A
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5590:Cơ sở lưu trú khác
  Địa chỉ: 15/20 đường Nguyễn Khuyến, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0949 608 503, Hotline: 0949 608 503
 • 4CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH THE PALM

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:58 PM

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH THE PALM
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: 126E đường Khe Sanh, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: , Hotline:
 • 5CÔNG TY TNHH NHÀ CÔ BA

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:10 PM

  CÔNG TY TNHH NHÀ CÔ BA
  Trạng thái: Tạm ngừng hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: 1A Huỳnh Thúc Kháng, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: , Hotline:
 • 6CÔNG TY TNHH BIANCO

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:10 PM

  CÔNG TY TNHH BIANCO
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 23/14/7/2 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: , Hotline:
 • 7CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHAN QUỐC HUY

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:10 PM

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHAN QUỐC HUY
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Lô 1571, đường Trần Đại Nghĩa, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0918212498 , Hotline: 0918212498
 • 8CÔNG TY TNHH HỒNG ANH PHÚC

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:35 PM

  CÔNG TY TNHH HỒNG ANH PHÚC
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 27E/1 Ngô Thì Sỹ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0937 879 786, Hotline: 0937 879 786
 • 9CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH, DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI BÁCH THẢO

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:10 PM

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH, DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI BÁCH THẢO
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 1A Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0898 926 777, Hotline: 0898 926 777
 • 10CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH AIT ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:10 PM

  CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH AIT ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: 84 Mê Linh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: , Hotline: