200 bộ dữ liệu tìm thấy cho ""

Lĩnh vực: Cơ sở lưu trú

Kết quả lọc
 • 1CÔNG TY TNHH HD TECH SMART

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:11 PM

  CÔNG TY TNHH HD TECH SMART
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 62 Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0911597949, Hotline: 0911597949
 • 2CÔNG TY TNHH LẠC VŨ KHẢI MINH

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:11 PM

  CÔNG TY TNHH LẠC VŨ KHẢI MINH
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: 132 đường Vạn Hạnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0969 287 979, Hotline: 0969 287 979
 • 3CÔNG TY TNHH THUNG LŨNG MALTA

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:11 PM

  CÔNG TY TNHH THUNG LŨNG MALTA
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5590:Cơ sở lưu trú khác
  Địa chỉ: Số 01 thôn Măng Line, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0967249479, Hotline: 0967249479
 • 4CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM VIÊN LẠC DƯƠNG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:58 PM

  CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM VIÊN LẠC DƯƠNG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: 8/1 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0906349063, Hotline: 0906349063
 • 5CÔNG TY TNHH PENSEE VILLA ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:11 PM

  CÔNG TY TNHH PENSEE VILLA ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 17 Đặng Thái Thân, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0938151084, Hotline: 0938151084
 • 6CÔNG TY TNHH TTR STUDIO

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:11 PM

  CÔNG TY TNHH TTR STUDIO
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: 4B Hải Thượng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0949911003, Hotline: 0949911003
 • 7CÔNG TY CỔ PHẦN HANA ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:58 PM

  CÔNG TY CỔ PHẦN HANA ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 19 Lê Đại Hành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02636 252 999, Hotline: 02636 252 999
 • 8CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIWUKI

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:58 PM

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIWUKI
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0962 751 441, Hotline: 0962 751 441
 • 9CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ NGUYỄN CƯỜNG ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:11 PM

  CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ NGUYỄN CƯỜNG ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 120-122 đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0918420967, Hotline: 0918420967
 • 10CÔNG TY TNHH MARILYN & DAN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:11 PM

  CÔNG TY TNHH MARILYN & DAN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Lô D33A KQH Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0585143234, Hotline: 0585143234