200 bộ dữ liệu tìm thấy cho ""

Lĩnh vực: Cơ sở lưu trú

Kết quả lọc
 • 1CÔNG TY TNHH ĐỈNH ON

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:09 PM

  CÔNG TY TNHH ĐỈNH ON
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 03E đường Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0386 041 180, Hotline: 0386 041 180
 • 2CÔNG TY TNHH MTV LÀNG THẦN KỲ ĐẠ NGHỊT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:09 PM

  CÔNG TY TNHH MTV LÀNG THẦN KỲ ĐẠ NGHỊT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 02, Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0903747596, Hotline: 0903747596
 • 3CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HÙNG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:58 PM

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HÙNG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 14B Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0888 044 444, Hotline: 0888 044 444
 • 4CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LƯU TRÚ HOÀNG NGA

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:09 PM

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LƯU TRÚ HOÀNG NGA
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 3a/3 đường Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0914685669, Hotline: 0914685669
 • 5CÔNG TY TNHH MTV ĂN UỐNG - KHÁCH SẠN ĐỨC HOÀNG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:09 PM

  CÔNG TY TNHH MTV ĂN UỐNG - KHÁCH SẠN ĐỨC HOÀNG
  Trạng thái: Tạm ngừng hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 27A đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0385 520 079, Hotline: 0385 520 079
 • 6CÔNG TY TNHH TUẤN PHÁT ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:09 PM

  CÔNG TY TNHH TUẤN PHÁT ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 68 Phước Thành, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0918 433 378, Hotline: 0918 433 378
 • 7CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:09 PM

  CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 2/19 Trần Nhân Tông, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0358 361 368, Hotline: 0358 361 368
 • 8CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG QHT 2020

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:58 PM

  CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG QHT 2020
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 3, đường Trưng Vương, Thị Trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0977.599199 , Hotline: 0977.599199
 • 9CÔNG TY TNHH BEFORE SUNSET HOSPITALITY

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:09 PM

  CÔNG TY TNHH BEFORE SUNSET HOSPITALITY
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: 6 Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0902612926, Hotline: 0902612926
 • 10CÔNG TY TNHH CHIẾC HỘP ĐEN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:08 PM

  CÔNG TY TNHH CHIẾC HỘP ĐEN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 35/12 đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0969604014, Hotline: 0969604014